BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2022年发表论文

266. Efficient Perovskite Solar Cells with Body Temperature Self-repairing, Rongrong Bao, Caofeng Pan* Science Bulletin, 2022, 67, 2263-2264.[PDF全文]


265. Mixed 2D-Dion-Jacobson/3D Sn-Pb Alloyed Perovskites for Efficient Photovoltaic Solar Devices,Zhili Lu, Chaohui Li, Hongwei Lai, Xinming Zhou, Chunfeng Wang, Xianhu Liu*, Fei Guo*, Caofeng Pan*, Nano Research, 2022, accepted. [PDF全文]264. Solution-Tube-Based Volume Effect Triboelectric Generator with Salt and pH Sensitivity, Qitao Zhou†, Boyou Wang†, Along Gao, Wenxia Xu, Kang Zhou, Jing Pan, Guowen Meng*, Caofeng Pan*, Fan Xia* Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2209100. [PDF全文]


263. Memristive Switching in Two-Dimensional BiSe Crystals, Wenda Ma, Junfeng Lu, Shuaipeng Ge, Li Zhang, Fengchang Huang, Naiwei Gao, Peiguang Yan*, Caofeng Pan*, Nano Research, 2023, 16, 3188–3194. [PDF全文]262. 2D Ruddlesden-Popper Perovskite Ferroelectric film for High-Performance, Self-Powered and Ultra-stable UV Photodetector boosted by Ferro-pyro-phototronic Effect and Surface Passivation, Linjuan Guo+, Yaqian Qi+, Zheng Yang+, Lei Zhao, Wei Zhang, Xinzhan Wang, Haixu Liu, Guoying Yan*, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, Nano Energy, 102, 2022,107714.   [PDF全文]


261. Highly-efficient all-inorganic lead-free 1D CsCu2I3 single crystal for white-light emitting diodes and UV photodetection, Xiaoming Mo# Tao Li# Fengchang Huang, Zhuxin Li, Yulu Zhou, Tao Lin, Yifang Ouyang, Xiaoma Tao* and Caofeng Pan*, Nano Energy 85 (2021) 105951. [PDF全文]
260.A new strategy of coupling pyroelectric and piezoelectric effects for photoresponse enhancement of a Cu(In,Ga)Se2 heterojunction photodetector, Jihong Liu, Zidong Liang, Jingwei Chen*, and Shufang Wang, Caofeng Pan*, Shuang Qiao*Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2208658.[PDF全文]


259. Patterned 2D Ferroelectric Perovskite Single Crystal Arrays for Self-Powered UV Photodetector boosted by Combining Ferro-Pyro-Phototronic and Piezo-Phototronic Effects, Linjuan Guo; Xiu Liu; Ridong Cong; Linjie Gao; Kai Zhang; Lei Zhao; Ruining Wang; Xinzhan Wang; Shufang Wang; Caofeng Pan; Zheng Yang, Nano Letters, 2022, 22, 20, 8241-8249.[PDF全文]


258. Active Manipulation of Luminescent Dynamics via Au NPs-CsPbBr3 Interfacial Engineering, Yizhi Zhu, Heng Guo, Qiannan Cui,*, Jinping Chen, Zhuxin Li, Junfeng Lu, Tien-Chang Lu, Zhengchun Peng, Chunxiang Xu* and Caofeng Pan*, Laser & Photonics Reviews, 2022 accepted. [PDF全文]


257. Tuning the light emission of a Si micropillar quantum dot light-emitting device array with the strain coupling effect, Yepei Mo, Li Zhang, Xiaolong Feng, Renhou Han, Rongrong Bao*, and Caofeng Pan*, NPG Asia Materials, 2022, 14:83. [PDF全文]256. Ferro-Pyro-Phototronic Effect Enhanced Self-Powered, Flexible and Ultra-stable Photodetectors based on Highly Crystalized 1D/3D Ferroelectric Perovskite Film, Zheng Yang+, Xiaoli Li+, Linjie Gao, Wei Zhang, Xinzhan Wang, Haixu Liu, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, Linjuan Guo*, Nano Energy, 102, 2022, 107743. [PDF全文]


255. Flexible Threshold Switching Based on CsCu2I3 with Low Threshold Voltage and High Air Stability, Fengchang Huang, Shuaipeng Ge, Ruilai Wei, Jiaqi He, Xiaole Ma, Juan Tao, Qiuchun Lu, Xiaoming Mo, Chunfeng Wang,* and Caofeng Pan*, ACS Applied Materials & Interfaces, 2022, accepted. [PDF全文]

257.bmp
254. Excitation-dependent perovskite/polymer films for ultraviolet visualization, Junlu Sun, Tianshu Li, Lin Dong,* Qilin Hua, Shuai Chang, Haizheng Zhong, Lijun Zhang,* Chongxin Shan,* Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2021, online. [PDF全文]


253. Fully Fibrous Large-area Tailorable Triboelectric Nanogenerator (LT-TENG) Based on Solution Blow-Spinning (SBS) Technology for Energy Harvesting and Self-Powered Sensing, Huayu Xu#, Juan Tao#, Yue Liu, Yepei Mo, Rongrong Bao*, Caofeng Pan*, Small, 2022477. [PDF全文]


252. Minimalist Photonic Skin for User-Interactive Interface, Ruilai Wei,# Jiaqi He,# Chunfeng Wang,* Shuaipeng Ge, Hu Liu, Juan Tao, Xi Cui, Xiaoming Mo, Zhou Li, Caofeng Pan*, Advanced Materials Technologies, 2022, 2200757. [PDF全文]


251.Self-powered photodetector for ultralow power density UV sensing, Jianping Meng, Qi Lia, Jing Huang, Caofeng Pan, Zhou Li*, Nano Today, 2022, 43, 101399. [PDF全文]


250.Molten Salt Shielded Synthesis of Monodisperse Layered CaZnOS-Based Semiconductors for Piezophotonic and X-Ray Detection Applications, Yuantian Zheng, Xu Li,Ronghua Mab ,Zefeng Huang ,Chunfeng Wang ,Mingju Zhu ,Yangyang Du ,Xian Chen ,Caofeng Pan ,Bohan Wang ,Yu Wang, Dengfeng Peng*,Small, 2022, 18, 2107437.[PDF全文]


249.Halide perovskite single crystals for resistive switching, Shuaipeng Ge, Longbiao Huang*, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2022, 67, 1018–1021. [PDF全文]


248.Research Progress on Hydrogel–Elastomer Adhesion, Lirong Meng ,Jiang He,* and Caofeng Pan*, Materials, 2022, 15, 2548. [PDF全文]


247. Bimetallic strip based triboelectric nanogenerator for self-powered high temperature alarm system, Jianxin Lai†, Yan Ke†, Zikang Cao, Wenxia Xu, Jing Pan, Yifan Dong, Qitao Zhou*, Guowen Meng*, Caofeng Pan* and Fan Xia*, Nano Today, 2022 ,43, 101437. [PDF全文]


246. Energy Quantitative Analysis of High-Performance Multi-Layer Triboelectric Nanogenerators for Synergistic Rain/Solar Energy Harvesting, Yang Zheng, Tong Liu, Junpeng Wu, Tiantian Xu, Xiandi Wang, Xun Han, Xiaofeng Xu*, Caofeng Pan*, Xiaoyi Li* Advanced Materials, online. [PDF全文]

245.Flexible intelligent sensing system for plane complex strain monitoring, Yixin Wan, Juan Tao, Ming Dong, Li Zhang, Rongrong Bao*, and Caofeng Pan*, Advanced Materials Technologies ,2022, accepted.


244.Highly Sensitive Wearable Pressure Sensor over a Wide Sensing Range Enabled by the Skin Surface-Like 3D Patterned Interwoven Structure, Yue Liu, Huayu Xu, Ming Dong, Renhou Han, Juan Tao, Rongrong Bao*, and Caofeng Pan*, Advanced Materials Technologies, 2022, accepted.


243.Bidirectional Photoresponse in Perovskite-ZnO Heterostructure for Fully Optical-Controlled Artificial Synapse, Shuaipeng Ge, Fengchang Huang, Jiaqi He, Zhangsheng Xu, Zhenhua Sun, Xun Han, Chunfeng Wang, Long-Biao Huang*, Caofeng Pan*, Advanced Optical Materials, 2022, 2200409. [PDF全文]


242.A Method for Quantitatively Identification of the Seperating the Triboelectric Part Component from a the as-received "Piezoelectric" Signal, Chaojie Chen, Shilong Zhao, Caofeng Pan, Cheng Yang*, Zhong Lin Wang*, Nature Communications, 2022, 13, 1391. [PDF全文]


241. Self-powered High-performance Flexible GaN/ZnO Heterostructure UV Photodetectors with Piezo-phototronic Effect Enhanced Photoresponse, Yiyao Peng, Junfeng Luc, Xiandi Wang, Wenda Ma, Miaoling Que, Qiushuo Chen, Fangtao Li, Xianhu Liu, Wenchao Gao and Caofeng Pan, Nano Energy, 2022, 94, 106945. [PDF全文]


240.Bimodal tactile sensor without signal fusion for user-interactive applications, Xiaole Ma+, Chunfeng Wang,+ Ruilai Wei, Jiaqi He, Jing Li, Xianhu Liu, Fengchang Huang, Shuaipeng Ge,   Juan Tao, Zuqing Yuan, Ping Chen, Dengfeng Peng, Caofeng Pan*, ACS Nano, 2022, 16, 2789−2797. [PDF全文]


239.Ferro-pyro-phototronic Effect in Monocrystalline 2D Ferroelectric Perovskite for High-Sensitive‍, Self-powered and Stable UV Photodetector, Linjuan Guo+, Xiu Liu+, Linjie Gao, Xinzhan Wang, Lei Zhao, Wei Zhang, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, and Zheng Yang*, ACS Nano, 2022, 16, 1280−1290. [PDF全文]


238.Biodegradable, Breathable Leaf Vein-Based Tactile Sensors with Tunable Sensitivity and Sensing Range, Yue Liu, Juan Tao, Wenkai Yang, Yufei Zhang, Jing Li, Huilin Xie, Rongrong Bao,* Wenchao Gao* and Caofeng Pan*, Small, 2022, 18, 2106906. [PDF全文]


237.Anisotropic carrier mobility from 2H WSe2, Ping Chen,+ Jinbo Pan,+ Wenchao Gao+, Bensong Wan, Xianghua Kong, Yang Cheng, Kaihui Liu, Shixuan, Du*, Wei Ji*, Caofeng Pan* and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2021, 2022, 34, 2108615.[PDF全文]


236.Recent advances in curved image sensor arrays for bioinspired vision system, Wenchao Gao, Zhangsheng Xu, Xun Han*, and Caofeng Pan*, Nanotoday, 2022, 42, 101366.[PDF全文]


235.Strain-insensitive Self-Powered Tactile Sensor Arrays Based on Intrinsically Stretchable and Patternable Ultrathin Conformal Wrinkled Graphene-Elastomer Composite, Jiang He,+ Runhui Zhou,+ Yufei Zhang, Wenchao Gao*, Tao Chen*, Wenjie Mai*, and Caofeng Pan *, Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2107281.[PDF全文]


234.Flexible and Stretchable Strategies for Electronic Skins: Materials, Structure, and Integration, Zuqing Yuan, Su-Ting Han, Caofeng Pan*, ACS AElM, 2022, 4, 1, 1–26. [PDF全文]


会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部