BUAA原子制造与智能传感 潘曹峰教授团队

设为首页 | 收藏本站
2023年发表论文

306. Waterproof conductive fiber with microcracked synergistic conductive layer for high-performance tunable wearable strain sensor, Shiyin Yang, Wenke Yang, Rui Yin, Hu Liu*, Hongling Sun, Caofeng Pan, Chuntai Liu, Changyu Shen, Chemical Engineering Journal, 2023, 453, 139716. [PDF全文]


305. Triboelectric Nanogenerator with Dynamic Electrode for Geological Disaster and Fall-Down Self-Powered Alarm System, Qitao Zhou, Shujun Deng, Along Gao, Boyou Wang, Jianxin Lai, Jing Pan, Lei Huang, Caofeng Pan*, Guowen Meng*, Fan Xia*, Advanced Functional Materials, 2023, 2306619. [PDF全文]


304. High-output soft-contact fiber-structure triboelectric nanogenerator and its sterilization application, Jianwei He, Xuhua Guo, Caofeng Pan, Gang Cheng, Mingli Zheng, Yunlong Zi, Hongzhi Cui ,Xiaoyi Li, Nanotechnology, 2023, 34, 385403. [PDF全文]


303. High anti-jamming flexible capacitive pressure sensor based on core-shell structured AgNWs@TiO2, Renhou Han, Yue Liu, Yepei Mo, Huichen Xu,   Rongrong Bao,* and Caofeng Pan*, Advanced Functional Materials, 2023, 2305531. [PDF全文]


302. Interfacial Pyro‐Phototronic Effect: A Universal Approach for Enhancement of Self‐Powered Photodetection Based on Perovskites with Centrosymmetry, Linjuan Guo#,   Huan Wang#, Xiaoli Li, Ridong Cong, Kai Zhang, Linjie Gao, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, Zheng Yang *, Advanced Funcitonal Materials, 2023, 2306526. [PDF全文]


301.   A Self-Powered UV Photodetector with Ultrahigh Responsivity based on Two-Dimensional Perovskite Ferroelectric Films with Mixed Spacer Cations, Linjuan Guo+, Yaqian Qi+, Zihao Wu+, Guoying Yan, Ridong Cong, Lei Zhao, Wei Zhang, Shufang Wang*, Caofeng Pan*, Zheng Yang*, Advanced Materials, 2023, online. [PDF全文]300. Facile design of multifunctional melamine Foam with Ni-anchored reduced graphene oxide/MXene as highly efficient microwave absorber, Haoran Cheng, Yamin Pan, Wei Li, Chuntai Liu, Changyu Shen, Xianhu Liu, and Caofeng Pan, Nano Today, 20223, 52, 101958. [PDF全文]


299. Halide perovskite-based tribovoltaic effects for self-powered sensors, Yinghui Wu, Longbiao Huang*, Caofeng Pan*, Science Bulletin, 2023, online. [PDF全文]


298. Biomimetic Ion Channel Regulation for Temperature-Pressure Decoupled Tactile Perception, Naiwei Gao, Jiaoya Huang, Zhiwu Chen, Yegang Liang, Li Zhang, Zhengchun Peng*, Caofeng Pan*, 2022, Small, online. [PDF全文]


297. Flexible Stretchable Tribo-Negative Films with Exceptional Output Performance for High-Temperature Energy Harvesting and Self-Powered Sensors, Yangjiu Zhao#, Shaowei Shen# Ruirui Cao*, Haoyi Wu, Xin Li, Haoran Yu, Weifeng Zhang, Caofeng Pan*, Nano Energy, 2023, 114, 108654. [PDF全文]


296. Artificial visual-tactile perception array for enhanced memory and neuromorphic computations, Jiaqi He, Ruilai Wei, Shuaipeng Ge, Wenqiang Wu, Jianchao Guo, Juan Tao, Ru Wang, Chunfeng Wang*, Caofeng Pan* 2023, Infomat, 2023, e12493. [PDF全文]


295.High-resolution spatial mapping of pressure distribution by a flexible and piezotronics transistor array, Li Zhang, Yepei Mo, Wenda Ma, Ru Wang, Yixin Wan, Rongrong Bao*, Caofeng Pan*, ACS Applied Electronic Materials, 2023, 5 (11), 5823-5830. [PDF全文]

会员登录
登录
我的资料
留言
回到顶部